Advokatų kontora Drakšas, Mekionis ir partneriai
Advokatų kontora Drakšas, Mekionis ir partneriai
Paslaugos
Civilinis, baudžiamasis ir administracinis procesas
 • Klientų gynyba ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, atstovavimas civiliniams ieškovams ir atsakovams baudžiamosiose bylose
 • Atstovavimas klientų interesams civiliniuose ginčuose (šeimos, darbo, prievolių, draudimo, nekilnojamojo turto ir statybos, autorinių teisių, mokesčių, bankroto ir kitose civilinės teisės srityse)
 • Klientų interesų gynyba administraciniuose ginčuose ir administracinių (teisės pažeidimų) nusižengimų bylose
Šeimos ir paveldėjimo teisė
 • Ikivedybinių ir povedybinių sutarčių rengimas
 • Skyrybų dokumentų rengimas
 • Sutarčių dėl santuokos nutraukimo pasekmių rengimas
 • Konsultavimas paveldėjimo klausimais
 • Paveldėjimo dokumentų tvarkymas
 • Testamentų ginčijimas
NT ir statybos teisė
 • Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių parengimas, konsultavimas
 • Derybos su nekilnojamojo turto pardavėju (arba pirkėju) dėl pirkimo-pardavimo sąlygų
 • Statybos darbų ir medžiagų montavimo sutarčių rengimas
 • Atstovavimas derybose su rangovu (užsakovu)
 • Atstovavimas Registrų centre
Įmonių teisė
 • Įmonių steigimas
 • Klientų konsultavimas ir teisinių dokumentų (sutarčių, susitarimų, teisinių išvadų) rengimas
 • Įmonės paruoštų ar įmonei pateiktų pasirašyti dokumentų peržiūra
Draudimo teisė
 • Konsultavimas dėl draudimo teisinių santykių
 • Atstovavimas santykiuose su draudikais, ginčų inicijavimas ir sprendimas
Konkurencijos teisė
 • Konkurencijos tarybos nutarimų, išvadų ginčijimas
 • Atsakymų, paaiškinimų Konkurencijos tarybai rengimas
Viešieji pirkimai
 • Dokumentų viešiesiems pirkimams rengimas
 • Viešųjų pirkimų sąlygų ar rezultatų ginčijimas
Ginčų sprendimas ir arbitražas
 • Tarpininkavimas sprendžiant šalių ginčus
 • Šalių sutaikinimas
Darbo teisė
 • Konsultavimas darbo teisės klausimais