Advokatų kontora Drakšas, Mekionis ir partneriai

 • Lietuvos
 • English
 • Russian

Civilinis, baudžiamasis ir administracinis procesas

 • Klientų gynyba ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, atstovavimas civiliniams ieškovams ir atsakovams baudžiamosiose bylose
 • Atstovavimas klientų interesams civiliniuose ginčuose (šeimos, darbo, prievolių, draudimo, nekilnojamojo turto ir statybos, autorinių teisių, mokesčių, bankroto ir kitose civilinės teisės srityse)
 • Klientų interesų gynyba administraciniuose ginčuose ir administracinių (teisės pažeidimų) nusižengimų bylose

Draudimo teisė

 • Konsultavimas dėl draudimo teisinių santykių
 • Atstovavimas santykiuose su draudikais, ginčų inicijavimas ir sprendimas

Darbo teisė

 • Konsultavimas darbo teisės klausimais

Šeimos ir paveldėjimo teisė

 • Ikivedybinių ir povedybinių sutarčių rengimas
 • Skyrybų dokumentų rengimas
 • Sutarčių dėl santuokos nutraukimo pasekmių rengimas
 • Konsultavimas paveldėjimo klausimais
 • Paveldėjimo dokumentų tvarkymas
 • Testamentų ginčijimas

Konkurencijos teisė

 • Konkurencijos tarybos nutarimų, išvadų ginčijimas
 • Atsakymų, paaiškinimų Konkurencijos tarybai rengimas

Viešieji pirkimai

 • Dokumentų viešiesiems pirkimams rengimas
 • Viešųjų pirkimų sąlygų ar rezultatų ginčijimas

Įmonių teisė

 • Įmonių steigimas
 • Klientų konsultavimas ir teisinių dokumentų (sutarčių, susitarimų, teisinių išvadų) rengimas
 • Įmonės paruoštų ar įmonei pateiktų pasirašyti dokumentų peržiūra

NT ir statybos teisė

 • Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių parengimas, konsultavimas
 • Derybos su nekilnojamojo turto pardavėju (arba pirkėju) dėl pirkimo-pardavimo sąlygų
 • Statybos darbų ir medžiagų montavimo sutarčių rengimas
 • Atstovavimas derybose su rangovu (užsakovu)
 • Atstovavimas Registrų centre

Ginčų sprendimas ir arbitražas

 • Tarpininkavimas sprendžiant šalių ginčus
 • Šalių sutaikinimas