Advokatų kontora Drakšas, Mekionis ir partneriai

  • Lietuvos
  • English
  • Russian

Romualdas Drakšas

Advokatas, partneris
Kontoros seniūnas

  +370 698 20405

 romualdas.draksas@dmsp.lt

  www.draksas.lt

Išsilavinimas

 2002 m. Socialinių mokslų (Teisės krypties) daktaras, Teisės fakultetas, Vilniaus universitetas (Lietuva)

 1994 m. Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis, Teisės fakultetas, Vilniaus universitetas (Lietuva)

Kalbos

 Lietuvių, anglų, rusų, vokiečių

Profesinė veikla

 Advokatas nuo 1997 m.

  Nuo 2015 m. rugpjūčio 28 d. advokatas, partneris ir seniūnas, Advokatų kontora Drakšas, Mekionis ir partneriai

 2012–2015 m. advokatas ir patarėjas, Advokatų kontora TARK, GRUNTE, SUTKIENE

 1997–2012 m. advokatas, „Advokato Romualdo Drakšo kontora“

 1994–1997 m. advokato padėjėjas, Vilniaus 1-oji advokatų kontora

Pedagoginė veikla

 Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. profesorius, Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės ir proceso institutas

 2003–2010 m. docentas, Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės katedra

 2002–2003 m. lektorius, Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės katedra

 1999–2002 m. asistentas, Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės katedra

Narystė

 Advokatų tarybos narys

 Lietuvos advokatūros Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės komiteto narys

 Teisininkų draugijos narys

 Žurnalo „Lietuvos advokatūra“ redakcinės kolegijos narys

 Lietuvos kriminologų asociacijos narys

 Lietuvos mokslo tarybos ekspertas (nuo 2013 m.)

Stažuotės, kt.

 2007 m. stažuotė Helsinkio universitete (Suomija)

 2007 m. stažuotė Makso Planko institute (Freiburgas, Vokietija)

1993–1994 m. stažuotė Acheno miesto teisme (Vokietija)

Publikacijos

 Daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių, monografijų, knygų bei recenzijų autorius ir bendraautorius

 Monografija „Advokatas: veiklos pagrindai ir problemos“ (2012 m.)

 „Baudžiamosios teisės uždavinynas (mokymo priemonė)“ (2012 m.)

 Monografija „Baudžiamoji atsakomybė ir jos realizavimo formos“ (2008 m.)

 R. Drakšas, A. Drakšienė „Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė“, vadovėlis: antroji pataisyta ir papildyta laida (2008 m.)

 R. Drakšas, A. Drakšienė „Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė“ (2007 m.)

 „Svarbesni nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės klausimai“ (2005 m.)

 Monografija „Mirties bausmė: situacija ir perspektyvos“ (2002 m.)

Visą publikacijų sąrašą rasite:   www.draksas.lt.